CAUSA DE BEATIFICACIÓ

El procés de beatificació

 

El sentir unànime del poble cristià sobre la santedat de Josep Torras i Bages fructificà en l’obertura del procés de beatificació l’any 1931, procés que ha anat fent el seu camí en superar les diferents fases. L’any 1963 fou promulgat el decret sobre els escrits del servent de Déu. Els pares cardenals i els bisbes, en sessió ordinària del dia 7 d’abril de 1992, reconegueren l’heroïcitat de les virtuts practicades pel bisbe Josep Torras i Bages. Per això, el decret del 13 de juny de 1992 ressalta que Torras i Bages fou «pastor insigne» i exercí lloablement el seu sacerdoci. Les seves obres sòcio-religioses i apologètiques «mostren el seu amor a l’Església, a la veritat i a la seva pàtria Catalunya i als seus costums cristians i culturals, de manera que amb raó és considerat com el veritable i principal autor cristià de “La Renaixença”».

El bisbe Torras —segons explanava el decret—  va ser un veritable pare per al seu poble. Fou un defensor i mestre de fe i el seu magisteri fou tan admirable que fou anomenat «Pare de l’Església del nostre temps» i «Patriarca espiritual de Catalunya»; i fou el gran vindicador de la identitat i de la cultura de Catalunya; en efecte, va lluitar amb les màximes forces per defensar el patrimoni moral i religiós de Catalunya i en reclamà la confirmació i l’augment d’acord amb la fidelitat a les arrels cristianes i a l’Església. 

A Vic, a més de fomentar-hi diverses activitats i institucions pastorals, «va consolidar les coses que havia començat el seu predecessor [Josep Morgades] […]; fou portador de pau i de concòrdia […]; buscava només la glòria de Déu i la salvació de les ànimes».

En aquest moment, per a aconseguir la beatificació resta bàsicament acreditar un miracle per a empènyer el procés cap a la meta esperada: l’elevació als altars del venerable Josep Torras i Bages. Demanem, doncs, a Nostre Senyor la prompta beatificació del nostre bisbe, perquè es faci encara més palesa la seva intervenció intercessora en favor d’aquesta nostra terra que ell tant estimà i, enguany, tan urgida d’una nova evangelització.

 Text extret de: Bordas Prószynski, Miquel, «Torras i Bages home del seu temps», dins de: AA.VV., Torras i Bages. Home de l’eternitat, Publicacions del Bisbat de Vic, 1916.

Compte bancari de la Causa de Canonització: 2100-3962-71-0100111979

Pregària per a demanar la glorificació del Dr. Torras i Bages

 Us preguem, Senyor, que aviat sigui declarat intercessor nostre en el Cel aquell que, amb les seves paraules de saviesa i exemples de santedat, fou Pastor insigne i Patriarca espiritual de la nostra terra.

Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us demanem.

Pare Nostre, Ave Maria, Glòria